Katarakt (grå starr)

Cataract är det latinska namnet för Katarakt. Katarakt, även kallat grå starr, är en ögonsjukdom där ögats lins blir grumlig och synen försämras. Ofta tar det lång tid – ibland flera år – innan synen blir markant försämrad. Det kan dock gå fortare än så, ibland tar det bara några månader att gå från bra syn till mycket dålig syn.

katarakt grå starrKatarakt kan åtgärdas med en operation där den grumliga linsen tas ut ur ögat och ersätts med en konstgjord lins. Själva operationen tar cirka 20 minuter och man behöver inte vara inlagd på sjukhus. Varje år görs över 100 000 sådana operationer i Sverige, vilket gör kataraktkirurgi till ett av landets absolut vanligaste kirurgiska ingrepp.

Det går inte att behandla eller bota katarakt med hjälp av glasögon, kontaktlinser, ögondroppar, tabletter eller liknande utan operation är den enda behandlingsmetoden.

Katarakt är vanligast hos personer över 65 års ålder, men förekommer även hos yngre. Varje år föds ungefär 40 barn med katarakt i Sverige. När yngre personer utan medfödd katarakt drabbas av katarakt beror det ofta på långvarig kortisonbehandling, en ögonskada, diabetes eller kronisk regnbågshinneinflammation.

Eftersom katarakt är så vanligt hos äldre är det bra att gå på ögonkontroller regelbundet efter 40 års ålder. Katarakt är dock ett tillstånd som utvecklas mycket långsamt, så om man inte har några symptom räcker det att kontrollera ögonen var 5:e år. Detta måste inte ske hos en ögonläkare utan går att göra hos en optiker.

vinnare casinoguide

Vad är katarakt?

För att förstå vad katarakt är måste vi först ta en titt på hur det mänskliga ögat är uppbyggt. Yttersta lagret av ögats framsida består av hornhinnan, som täcker regnbågshinnan (iris). I mitten av regnbågshinnan finns pupillen, en öppning som släpper in ljus i ögat. Bakom pupillen sitter ögats lins och runt denna lins finns ett elastiskt hölje som kallas linskapsel. När den ringmuskel som omger linsen dras ihop eller slappnar av blir linsen kupigare respektive plattare, och det är på så vis ögats brytningsförmåga ändras så att vi kan se bra både på långt håll och på nära håll. Linsen ska vara genomskinlig för att vi ska kunna se bra, men vid katarakt blir den grumlig.

En grumlig lins gör det svårare för ljuset att nå hela vägen till näthinnan, och detta gör i sin tur att man får allt svårare att se saker på avstånd och behöver allt mer ljus för att se bra.

Det är vanligt att drabbas av katarakt på båda ögonen, men ofta märks symptomen först på ett av ögonen.

Symtom

Vanliga symptom på grå starr:

Symptom Info
Synen blir sämre. Man ser suddigare och konturer blir oskarpa. Tidiga varningstecken är att man inte längre ser textremsan i nederkanten av teven lika tydligt som förr eller får problem att läsa skyltar på långt håll när man kör bil.
Man behöver mer ljus för att se
Färger blir svagare och världen kan börja se smutsgul ut. Vid grå starr försvinner de blå färgtonerna innan de övriga färgtonerna, vilket får världen att se gulaktigare ut.
Man bländas enklare än tidigare Grumlingarna i ögats lins gör att ljusstrålar inte passerar igenom samlat som vanligt utan sprids åt flera olika håll. Detta gör att man bländas enklare.

Att vara ute i trafiken i mörkret kan bli en plåga eftersom man bländas så lätt av till exempel bilars framlyktor.

Hos vissa personer blir känsligheten så allvarlig att till och med ljuset från ett stearinljus är tillräckligt för att blända ögat.

Dubbelseende, även när ett öga är övertäckt Dubbelseendet beror på att grumlingarna i ögats lins splittrar ljusstrålarna.

Test: Håll för ett av dina ögon. Ser du fortfarande dubbelt? Det kan vara ett symptom på katarakt.

Kärnskleros Kärnskleros är en synlig gulbrunaktig förtätning av ögats lins. Kärnskleros är tämligen ovanligt.

Ögonundersökning

Exempel på moment som brukar ingå i en ögonundersökning när man misstänker grå starr: ogon

  • En synundersökning där man identifierar bokstäver i olika storlekar på en tavla som befinner sig några meter bort. Detta görs för att bedöma ögonens synskärpa.
  • Ögats lins undersöks med hjälp av ett ögonmikroskop och särskild belysning. Detta görs för att upptäcka eventuella grumlingar av linsen. Under denna typ av undersökning kan grumlingar upptäckas även om de befinner sig i ett så tidigt stadium att de inte orsakat några noterbara symptom ännu.Inför undersökningen av linsen kommer ögondroppar att appliceras i ögat som gör att pupillen vidgas. Detta görs alltid efter synundersökningen, eftersom ögondropparna temporärt kan försämra synen efter att de applicerats.
  • Näthinnan, som sitter längst bak i ögat, undersöks. Näthinnan drabbas inte av grå starr, men det är ändå viktigt att undersöka den så att man inte missar eventuella näthinneproblem.

Tips! Eftersom ögondropparna vidgar pupillerna är det bra att ta med sig ett par solglasögon till undersökningen. Att befinna sig i solsken med pupiller som inte drar ihop sig kan vara obehagligt, så det är skönt att kunna ta på sig ett par solglasögon efter undersökningen.

Behandling av katarakt

Katarakt behandlas genom att man på kirurgisk väg avlägsnar den grumliga linsen och ersätter den med en artificiell lins.

Operationen tar ungefär 20 minuter och man behöver inte läggas in på sjukhus. Det är vanligt att endast ett öga opereras även om båda ögonen är drabbade, man får då komma tillbaka och operera det andra ögat vid ett separat tillfälle.

Det är inte alla med katarakt som opereras. Om synförsämringen inte är allvarlig och om den dessutom förvärras mycket långsamt kan läkaren rekommendera att man avstår från operation.

Efter operationen

Efter operationen är det viktigt att följa läkarens råd om eftervård.

Det är också viktigt att känna till risken för så kallad efterstarr. Efterstarr beror på att linkapseln, som omgärdar den nya linsen, har grumlats. Det är inte ovanligt med efterstarr, ungefär hälften av alla som opereras för grå starr drabbas så småningom av efterstarr. Symptomen brukar bli märkbara från ett par månader upp till några år efter operationen. Dagens moderna linser har minskar riskenför efterstarr.

Efterstarr behandlas med laser.

Vem får grå starr?

Katarakt är vanligast hos äldre. Ungefär hälften av alla personer över 65 års ålder har linsgrumlingar som kan upptäckas vid en ögonundersökning, men många av dem har inte så allvarliga linsgrumlingar att de ger en synförsämring. Det är först när linsgrumlingarna ger en synförsämring som man kallar tillståndet för katarakt eller grå starr. Varför linsgrumlingar i så hög grad uppkommer hos äldre är inte helt klarlagt.

Katarakter hos yngre personer är betydligt ovanligare och man brukar vanligen kunna utröna någon viss orsak till att de uppstått, till exempel ögonskada, diabetes, kronisk regnbågshinneinflammation, vitaminbrist, undernäring, rökning, långvarig kortisonbehandling eller att ögat utsatts för alltför stora mängder ultraviolett ljus. Det finns också vissa ärftliga faktorer som kan öka risken för att utveckla grå starr.

Det finns inga indikationer på att kortvarig kortisonbehandling skulle orsaka grå starr, utan det handlar om personer som under lång tid behandlats med kortison. Ibland är sjukdomen som behandlas så allvarlig att man inte kan avbryta kortisonbehandlingen trots att ögats lins börjar bli grumlig.

I Sverige föds ungefär 40 barn per år med grå starr. Medfödd grå starr hos en nyfödd kan till exempel bero på att mamman inte är vaccinerad mot röda hund och har smittats med röda hund under graviditeten. I Sverige ingår vaccination mot röda hund i det allmänna vaccinationsprogrammet. När ett barn föds med grå starr brukar operation ske mycket snart eftersom det ger bäst förutsättningar för synskärpan att utvecklas korrekt.