Dr. Sanduk Ruit

dr-sanduk-ruitDoktor Sanduk Ruit är en av grundarna till The Himalayan Cataract Project, en organisation som genomför ett stort antal kataraktoperationer på patienter i Himalayaområdet varje år. The Himalayan Cataract Project har också ett starkt fokus på att sprida kunskapen om modern katarakkirurgi till lokala ögonkirurger i området och erbjuder intensivutbildningar för kirurger, sjuksköterskor och oftalmolog-assistenter som vill lära sig om kataraktkirurgi.

Bakgrund och utbildning

Sanduk Ruit föddes år 1955 i det svårtillgängliga Olangchungolapasset i Taplejungdistriktet i nordöstra Nepal. Ingen av hans föräldrar hade någon formell utbildning och att gå till närmsta skola från byn tog elva dagar till fots.

Föräldrarna ansåg att utbildning var mycket viktigt och prioriterade att stödja Sanduks skolgång praktiskt och ekonomiskt. Han utbildade sig vid Siddhartha Vanasthali School i Nepals huvudstad Kathmandu och i St Roberts School i Darjeeling Hill i grannlandet Indien. Familjen bedrev småskalig näringsverksamhet och lyckats få ihop tillräckligt med pengar för att stödja sonen ekonomiskt under studietiden.

Indien

År 1981 började Sanduk Ruit studera vid All India Institute of Medical Sciences i Delhi, där han så småningom fullbordade en treårig AT-tjänstgöring med oftamologi som inriktning. En av anledningarna till att han var intresserad av att studera medicin var att han förlorat sin syster till tuberkulos när han var 17 år gammal.

Vidare ut i världen

Sanduk Ruit fortsatte sina studier i Nederländerna och Australien där han inriktade sig på mikrokirurgi. Ruit genomgick också oftalmologisk utbildning i USA, vid det ansedda Wilmer Eye Institute som är en del av Johns Hopkins University School of Medicine vid University of Michigan.

Fred Hollow

År 1986 träffade Ruit den välkände ögonläkaren professor Frederick ”Fred” Hollow från Sidney, som befann sig i Nepal på uppdrag av Världshälsoorganisationen. Ruit flyttade till Sidney där han hade Hollow som mentor och lärare under en 14 månader lång utbildning vid Price of Wales Hospital. Precis som Ruit brann Hollow för att återställa synen hos patienter som hade svårt att få hjälp av den reguljära sjukvården, till exepel på grund av djup fattigdom eller för att de bodde så långt från närmsta ögonklinik.

Dr. Ruit återvänder till Nepal

När Sanduk Ruit återvände till Nepal efter tiden i Sydney blev han en av de drivande krafterna bakom starten av Nepal Eye Program. Vid den här tiden satte nepalesiska läkare inte in artificiella linser i samband med katarakkirurgi – Sanduk Ruit blev den förste. Ruit var en av mikrokirurgipionjärerna i landet, tack vare de kunskaper och färdigheter han skaffat sig utlands.

Det fanns redan ögonläkarläger i Nepal som var sponsrade av diverse internationella organisationer, men de läger Ruit ordnade var de enda som lät linskapseln sitta kvar vid katarakkirurgi och gav patientenerna en artificiell lins som ersättning för den naturliga som tagits bort.

I mitten av 1980-talet arbetade Sanduk Ruit och hans team fram en lösning som gjorde det möjligt för modern kataraktkirurgi att utföras effektivt och till låg kostnad ute på landsbyggden i Nepal. Ungefär ett årtionde senare togs nästa steg, när de ytterligare förenklade tekniken utan att göra avkall på kvalitén. Artificiella linser började tillverkas i Tilganga i Nepal vilket gjorde det möjligt att hålla kostnaderna nere. (Tilganga Institute of Ophthalmology i Nepal tillverkar nu för tiden linser som exporteras till över 30 olika länder världen över.)

Tilganga Eye Center

I juni 1994 grundade Sanduk Ruit Tilganga Eye Center tillsammans med en grupp likasinnande. Det fanns dock starka krafter i landet som motsatte sig tekniken som de hävdade var alltför riskfylld, vilket gjorde att Tilgagna Eye Center försökte hålla sin verksamhet så hemlig som möjligt under de första sex månaderna.

Nanda Ruit

Saduk Ruit är gift med Nanda Ruit sedan 1987. Hon är sjuksköterska med oftalmologi som specialisering och är precis som sin make en drivande kraft i The Himalayan Cataract Project. Paret är bosatt i Kathmandu och har tre barn.

Dokumentärer (i urval)

Inside North Korea

Inside North Korea är en dokumentär gjordav National Geographic. I denna dokumentär får vi veta mer om Sanduk Ruits arbete med kataraktpatienter i det slutna landet Nordkorea.

BBC Human Planet – Episode 5 – Mountains: Life in Thin Air

Det femte avsnittet av BBC:s dokumentärserie Human Planet handlar om livet på hög höjd, och inkluderar bland annat scener som rör Sanduk Ruits arbete i Nepal.

Out of the darkness

Premiär år 2011. Regisserad av den italienske regissören Stefano Levi.

Utmärkelser (i urval)

  • År 2006 erhöll Sanduk Ruit utmärkelsen Ramon Magsaysay Award.
  • År 2007 utsågs Sanduk Ruit till Honorary Officer of the Order of Australia.
  • År 2015 utsågs Sanduk Ruit till guldmedlem av National Order of Merit of Bhutan.