Testsimulator för artificiella linser

Nu för tiden finns det flera olika sorters linser som kan sättas in i ögat som ersättning för den naturliga lins som tas bort vid kataraktkirugi. För att patienter ska kunna prova på fördelarna och nackdelarna med de olika linserna har spanska forskare tagit fram en linssimulator som gör det enklare för patienten att göra ett välinformerat beslut inför kirurgin.

I Sverige måste man till exempel i de flesta landsting betala extra om man vill ha en artificiell lins som klarar av att ställa om ögat mellan bra syn på nära håll och bra syn på långt håll. Eftersom patienten kan behöva betala 10 000 kronor eller mer per öga för att få en sådan multifokal lins insatt istället för den monofokala lins som landstingen erbjuder är det bra om patienten kan skapa sig en realistisk idé om vilka skillnader i vardagslivet den dyrare linsen skulle innebära.

SimVis

simvisSimVis – the Simultaneous Vision Simulator – har tagits fram av ett forskarlag vid Instituto de Optica, Consejo Superior de Investigaciones Clientificas, i Spainen.

Uppsatsen om SimVis publicerades i den vetenskapliga tidskriften Optica år 2016. Detta är The Optical Societys tidskrift för forskning med stor genomslagskraft.

”I dagsläget är beslutet om vilken intraokulär lins som ska sättas in under katarakkirurgi vanligen baserat på kirurgens förklaringar och erfarenheter,” sa uppsatsens huvudförfattare Carlos Dorronsoro i en intervju med The Optical Society. ”Men det är svårt för patienter att föreställa sig den nya visuella upplevelse som vissa av de här linserna ger och det är därför mycket svårt för dem att fatta beslutet.”

SimVis är liten nog att hållas i handen och patienter med katarakter kan titta genom den för att simulera hur olika linser skulle påverka deras syn.

”Det finns många olika intraokulära linser på marknaden, som erbjuder olika balans av syn på nära håll och syn på långt håll,” förklarar uppsatsens medförfattare Aiswaryah Radhakrishan. ”Vi har upptäckt ett sätt att simulera dessa intraokulära linser.

Med SimVis kan patienten prova på olika lösningar innan katarakkirurgin och välja den lösning som passar de individuella behoven bäst.

Vissa av de avancerade moderna intraokulära linser som finns på marknaden har tre olika funktioner:

  • Eftersom de ersätter den grumlade naturliga linsen slipper patienten sina katarakter.
  • Linsen kan användas för att åtgärda andra synfel, så att behovet av glasögon efter kirurgin minskar eller elimineras.
  • Linsen kan vara en multifokal lins som gör det möjligt för ögat att ställa om sig mellan bra syn på nära håll och bra syn på långt håll, och vice versa. (Till skillnad från standardutbudet av monofokala linser som inte kommer med denna förmåga och som endast ger patienten god syn på långt håll.)

Multifokala linser är dock inte perfekta; de innebär en viss förlust av bildkvalité och kontrast både på nära håll och långt håll. Vissa patienter kan därför föredra att välja monofokala linser som ger dem bra bildkvalité och kontrast på långt håll, och sedan komplettera med glasögon för bra syn på nära håll, till exempel vid läsning.

Hur fungerar SimVis?

SimVis innehåler en optoelektronisk justerbar lins vars form kan ändras med hjälp av elektrisk ström. För att simulera multifokala linser kan formen på den optoelektroniska linsen ändras fram och tillbaka så snabbt att fokusförändringarna kan ses av det mänskliga ögat. En person som tittar genom SimVis får då se objekt nära respektive långt bort i fokus, och uppleva den förlust av bildkvalité och kontrast som multifokala linser innebär.

Den tidsperiod som linsen behåller att visst fokus kan anpassas för att simulera hur en viss intraokulär lins skulle fungera.

Exempel: En bifokal lins med 30% närkraft och 70% fjärrkraft kan simuleras genom att SimVis fokuserar långt bort i 14 milisekunder och sedan nära i 6 milisekunder, och upprepar detta mönster kontinuerligt medan personen tittar genom SimVis.

Testad på människor

simvis-2Forskarlaget lät en grupp bestående av nio personer använda sig av SimVisför att jämföra sju olika intraokulära linser. Utbudet av linser innehåll både monofokala linser, bifokala linser och trifokala linser.

Under testet fick personerna titta på flera olika saker för att uppleva hur pass bra respektive lins fungerade för uppgiften:

  • En affisch som visade ett landskap
  • En laptop
  • En surfplatta
  • En smartphone

Texter med hög kontrast och klassiska synundersökningsplanscher placerades på olika avstånd från testpersonerna.

Baserat på simulationerna angav sedan testpersonerna vilka linser de helst skulle vilja ha och det blev tydligt att det fanns stora individuella variationer.

”Vilka linser som föredrogs och vilka som förkastades var olika för olika testpersoner, vilket tyder på att det finns ett behov av den här typen av simulation innan kirurgin för att individanpassa valet av lins i enlighet med patientens behov,” säger Carlos Dorronsoro.

Efter publikationen av uppsatsen år 2016 har forskarlaget arbetat vidare med att ta fram en variant av SimVis som kan användas för båda ögonen samtidigt, som kan simulera olika linser i respektive öga och som dessutom ger ett bredare synfält. Denna prototyp ser mycket ut som en virtual reality-hjälm och är betydligt lättare än lagets första SimVis. I skrivande stund pågår de kliniska tester som krävs för att produkten ska få släppas ut på marknaden och börja användas av kataraktpatienter innan starroperationer.

Källor

Portable simultaneous vision device to simulate multifocal correction, Optica, 3, 9, 918 (2016), DOI: 10.1364/optica.3.000918

Författare: C. Dorronsoro, A. Radhakrishnan, J.R. Alonso-Sanz, D. Pascual, M. Velasco-Ocana, P. Perez-Merino, S. Marcos