Grå starr hos hundar

Precis som oss människor kan hundar drabbas av katarakter (grå starr), och precis som för oss är det troligare att en gammal hund får grå starr än att grumlingen av linsen uppstår hos en valp eller unghund. Hundar som är äldre än 10 år har nästan alltid vissa grumlingar, men de behöver inte vara så allvarliga att de påverkar hundens syn nämnvärt.

gra-starr-hundKatarakt, eller grå starr som det också kallas, innebär att linsen i ögat grumlas. Grå starr utvecklas vanligen, men inte alltid, gradvis över lång tid. I allvarliga fall kan grå starr blockera linsen så mycket att hunden blir allvarligt synskadad eller helt blind eftersom det ljus som kommer in i ögat genom pupillen inte kan passera linsen och nå näthinnan i den bakre delen av ögat.

Symptom på katarakter hos hundar

  • Rökgrå eller vit grumling omgiven av glasklar vävnad i linsen
  • Vid långt gången grå starr kan det se ut som att det sitter en marmorkula i ögat innanför pupillen

En veterinär ställer diagnos genom att undersöka ögat med ett slags mikroskop som kallas spaltlampa. Spaltlampan gör att veterinären kan studera linsen i detalj och se även tidiga tecken på grå starr. Undersökningen kallas ögonspegling.

Varför har hunden fått katarakter?

Exempel på sådant som kan orsaka grå starr:

  • Ärftliga faktorer
  • Fel som uppstått under fosterutvecklingen
  • Trauma, till exempel att bli klöst i ögat av en katt
  • Vissa ämnesomsättningsjukdomar, bland annat diabetes mellitus

Vissa hundraser har en medfödd ökad risk att födas med katarakter eller utveckla dem senare. Exempel på sådana hundraser är golden retriever, labrador retriever, cocker spaniel och siberian husky, samt de raser som ingår i grupperna terriers respektive pudlar.

Hos golden retrievers och labrador retrievers är det vanligt att hunden får katarakter som förblir små under hela hundens liv och aldrig orsakar några allvarliga synproblem.

Behandling av katarakter hos hund

Det förekommer att grå starr hos hundar klarnar av sig självt, men det är ovanligt.

Små katarakter brukar inte behandlas, såvida de inte orsakar en inflammation. Inflammation i ögat kan behandlas med kortisondroppar. Ofta räcker detta och man behöver inte operera bort katarkaten för att komma till rätta med inflammationen.

Om katarakerna orsakar markanta synproblem för hunden kan man genomföra samma sorts kataraktkirugi som man gör på människor. Man opererar bort den grumlade linsen och ersätter den med en artificiell lins. Det rör sig om mikrokirurgi och det är inte särskilt många veterinärer som utför kataraktkirugi i Sverige. De är vanligen knutna till de stora djursjukhusen.

Inför operationen brukar hunden genomgå en omfattande ögonundersökning för att kontrollera om det finns några andra underliggande problem. Veterinären vill veta om kataraktkirugin kan förväntas ge hunden bra syn igen, eller om det finns ett eller flera andra problem i ögat som också måste åtgärdas för att hunden ska kunna se bra.

Kataraktkirugi på människor brukar utföras medan patienten är vaken, men ögonoperationer på hundar sker under narkos.

När hunden kommer hem igen efter kirurgin är det viktigt att du följer veterinärens instruktioner om eftervård. Det är bland annat vissa ögondroppar som ska appliceras med vissa intervall under läkeprocessen för att förebygga komplikationer. Hunden kommer också att ha förhållningsorder vad gäller vissa aktiviteter som bör undvikas, och det kan hända att veterinären rekommenderar att hunden ska bära en trattformad skyddskrage under den första tiden efter operationen för att göra det svårare för den att gnida ögonen mot något. Din veterinär kommer också att informera dig om när det är dags för återbesök.

Ögondroppar mot katarakter?

lanestorolÅr 2015 publicerades en vetenskaplig studie där ämnet lanosterol hade använts för att med framgång behandla katarakter hos hundar. Detta innebar givetvis förhoppningar om att vi i framtiden ska kunna behandla grå starr med ögondroppar istället för ögonkirurgi. Det krävs dock betydligt mer forskning och nya studier innan något sådant preparat kan släppas på marknaden.

Omedelbart efter att studien publicerats och fått mycket uppmärksamhet började det dock dyka upp diverse oseriösa försäljare som utlovade att just deras ögondroppar kunde lösa upp katarakter och ersätta kataraktkirugi som behandlingsmetod.

Kataraktkirugi är dyr, kräver att hunden sövs, utförs av få veterinärer i Sverige och innebär alltid en risk för komplikationer. Det är därför fullt förståeligt att vi hundägare letar efter gångbara alternativ om vår hund drabbas av allvarliga synproblem på grund av grå starr. I skrivande stund (2016) existerar det dock inte något godkänt preparat på marknaden som faktiskt löser upp katarakter.

I bästa fall betalar man dyra pengar för ögondroppar som inte gör någon skillnad alls – i värsta fall skadar man hunden genom att applicera ögondroppar som innehåller olämpliga ämnen. Att köpa ”mediciner” som inte är godkända av Läkemdelsverket eller motsvarande är alltid riskfyllt eftersom det inte finns någon garanti för att de genomgått den kvalitétskontroll som krävs för godkända läkemedel.

Gentester

För vissa hundraser och vissa typer av ärftliga katarakter finns det laboratorier som genomför genetiska tester. På så vis kan man få veta om en viss hund bär på en ökad risk att utveckla katarakter. Särskilt viktigt är detta om man överväger att använda hunden för avel.

Gentesterna görs på hundens blod eller på celler från hundens munslemhinna.

Exempel på laboratorier som är belägna i Europa

Namn Kontaktuppgifter
Animal Health Trust (AHT) Lanwades Park, Newmarket, Suffolk CB8 7UU, UK

aht.org.uk

Antagene 2, Allee des Sequoias, 69760 Limonest, France antagene.com
Genomia Teslova 3, 301 00 Pilson, Czech Republic

genomia.cz

Genindexe 6, Rue des sports, 17000 La Rochelle, France genindexe.com
Genoscoper Genoscoper Oy, P.O. Box 36, 00501 Helsinki, Finland

genoscoper.com

Laboklin 61 Mouldsworth Ave, Manchester M20 1GG, UK

laboklin.co.uk

Optigen Optigen: Dr Van Haeringen Laboratorium, Agro Business Park 100, 6708 PW Wageningen, The Netherlands

optigen.com

vhlgenetics.com