CLARE

CLARE = Contact Lens-Induced Acute Red Eye

CLARE är en inflammatorisk reaktion i den främre delen av ögat. Det är inte en reaktion mot själva kontaktlinsen i sig utan beror på att gram-negativa bakterier som producerar ett slags gift (endotoxin) har börjat växa till sig i ögat. Det är giftet som orsakar symptomen. CLARE kan drabba ena eller bägge ögonen.

De flesta rapporterade fall av CLARE rör individer som burit kontaktlinser av typen hydrogel, men CLARE förekommer även hos andra kontaktlinsbärare. Till exempel finns det fall av CLARE rapporterade där patienten burit RGP-linser eller kontaklinser tillverkade av silikonelastomerer.

CLARE är vanligare hos personer som använder kontaktliner dygnet runt, även när de sover. Om man är orolig över att drabbas av CLARE kan man alltså minska sin risk genom att sova utan kontaktlinser.

Risken för CLARE är förhöjd under de första tre månaderna efter att en person har börja använda kontaktlinser. Varför så är fallet är oklart.

Symptom på CLARE

Exempel på symptom:

  • Röda ögon
  • Rinnande ögon
  • Ökad ljuskänslighet
  • Ögonsmärta

Det finns många ögonproblem som kan orsaka smärta, ljuskänslighet, ökat tårflöde och röda ögon, men vad som skiljer CLARE från till exempel den vanliga virusorsakade ögoninflammation som är lätt att drabbas av när man är förkyld är att CLARE tenderar att uppstå väldigt hastigt. Vid en ”vanlig ögoninflammation” är det vanligt att patienten har varit förkyld ett tag, börjar få lite symptom från ögonen och sedan gradvis blir sämre. När det gäller CLARE så är det iställt väldigt vanligt att den drabbade individen har gått och lagt sig på kvällen helt utan några symptom från ögonen och sedan vaknat upp mitt i natten med extrem ögonsmärta och kraftigt rinnande ögon. Tänder man sänglampan märker man att ögonen har blivit mycket ljuskänsliga och tar man sig till spegeln för en inspektion ser man att de är mycket röda.

Vilken bakterie orsakar CLARE?

Det finns flera olika bakterier som kan orsaka CLARE. Vad de har gemensamt är att de är gram-negativa bakterier som producerar endotoxiner.

Exempel på bakterier som isolerats ur ögon drabbade av CLARE är Haemophilus influenzae, samt bakterier ur släktena Serratia och Pseudomonas.

Obs! Haemophilus influenzae är trots sitt namn inte en bakterie som gör att man blir sjuk i influensa. Influensa orsakas av influensavirus. Att bakterien H. influenzae heter som den gör beror på att den upptäcktes under en stor influensaepidemi i slutet av 1800-talet och att man fram till 1933 felaktigt trodde att den orsakade influensa.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag drabbats av CLARE?

Om du får symptom på CLARE, tag omedelbart ur eventuella kontaktlinser. Även om bara ena ögat ger symptom ska kontaktlinserna tas ut ur bägge ögonen. Kontakta sedan sjukvårdsupplysningen för vidare råd.

Hur behandlas CLARE?

Om man tar ut kontaktlinserna och låter ögonen vara helt fria från kontaktlinser brukar kroppens immunförsvar kunna läka infektionen utan att man behöver medicinera. Det kan dröja flera veckor innan kontaktlinsanvändning är att rekommendera igen.

I vissa fall räcker inte kroppens egna immunförsvar utan man behöver behandla bakterierna med antibiotika. Det brukar i så fall ske med antibiotika som appliceras direkt i ögat, till exempel i form av ögondroppar. Ofta krävs bara några få dygns behandling.

Vissa läkare skriver ut steroider för att behandla CLARE eftersom symptomen beror på en inflammatorisk reaktion på bakteriernas gift och steroider är inflammationshämmande. Att behandla CLARE med steroider, till exempel kortison, är dock inte helt okontroversiellt.