Fungal keratitis

Det är ovanligt att drabbas av fungal keratitis (svampinfektion i hornhinnan) utan att först ha råkat ut för någon form av skada på ögat som gjort att svampen har kunnat få fäste. I ett oskadat öga med fungerande immunförsvar är det svårt för svamp att frodas.

Man kan till exempel drabbas av fungal keratitis om man använder kontaktlinser på ett sätt som skadar ögat. Andra bakomliggande orsaker kan vara att man råkat få in skräp eller sticka sig på något i ögat. Underliggande ögonsjukdomar och problem med immunförsvaret kan också öka risken för fungal keratitis.

Det finns många olika svamparter som kan infektera det mänskliga ögat, men odlingar från patienter som sökt läkarvård för sina besvär visar att arter från släktena Aspergillus och Candida är särskilt vanliga. Mycket uppmärksamhet i media fick det utbrott av fungal keratitis orsakade av svampar ur släktet Fusarium som år 2006 drabbade många kontaktlinsanvändare i USA. Det visade sig att utbrottet var kopplat till en viss sorts kontaktlinsvätska och när den drogs tillbaka avstannade epidemin.

Fungal keratitis är vanligen lätt att behandla med svampdödande medel, men det finns envisa infektioner som kräver behandling i flera månader innan de ger med sig. Det är viktigt att söka läkarvård om man misstänker att man drabbats av fungal keratitis eftersom allvarliga fall kan skada hornhinnan så mycket att synen skadas och man behöver en hornhinnetransplantation. Hornhinnan är mycket viktig för vår synförmåga och står för ungefär två tredjedelar av ljusets brytning i ögat (resten görs av linsen).

Symptom på fungal keratitis

 • Tårögdhet
 • Rött öga
 • Ögonsmärta
 • Ljuskänslighet
 • Kladd rinner ur ögat
 • Oskarp syn

Ovanstående symptom behöver inte bero på fungal keratitis utan det finns en lång rad hälsoproblem i ögat som kan ge dessa symptom. En läkare bör därför utreda vad det rör sig om.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har fungal keratitis?

 1. Tag ur eventuella kontaktlinser. Även om bara ena ögat visar symptom ska kontaktlinserna tas ut ur bägge ögonen.
 2. Kontakta vårdcentralen för att få ögat undersökt. Det finns många olika ögonproblem som ger samma symptom som fungal keratitis, så en undersökning och i vissa fall också en odling kan vara nödvändigt för att kunna ställa en säker diagnos.

Behandling

Svampen i ögat kan dödas med svampdödande medel som antingen appliceras direkt i ögat eller tas oralt.

En odling kan vara nödvändig för att avgöra vilket svampdödande medel som passar bäst. En infektion med svampar tillhörandes släktet Candida kan till exempel med fördel behandlas med Amfotericin B eftersom de är mycket känsliga mot detta medel.

Kontaktlinser och fungal keratitis

Som nämnts ovan kan kontaktlinsanvändande öka risken för fungal keratitis. Det finns dock några enkla åtgärder att vidta som dramatiskt sänker risken för att kontaktlinserna ska skada ögat så pass allvarligt att det öppnar upp för en svampinfektion.

 • Besök en optiker en gång per år för att få ögonen undersökta och få ett aktuellt kontaktlinsrecept som anger storlek och form på höger och vänster öga. Att bära kontaktlinser som passar just dina ögon minskar risken för skador. Att använda ett gammalt kontaktlinsrecept är riskfyllt, eftersom ögat kan förändras över tid.
 • Ovanstående råd gäller även om du inte använder kontaktlinser dagligen utan bara vid speciella tillfällen. Ögonskador kan uppstå snabbt, till exempel under de få timmar du bär dåligt passande maskeradlinser på Halloween-festen. Det finns många kontaktlinsförsäljare som säljer estetiska linser och maskeradlinser som du kan få anpassade exakt efter vad som står på ditt kontaktlinsrecept, så det finns inte någon anledning att bära dåligt passande inser – inte ens för en kväll. Skaffa ett kontaktlinsrecept hos optikern även om du inte har något synfel.
 • Följ hygienrutinerna för kontakt linsanvändning. Engångslinser är det enklaste valet, eftersom man då inte behöver oroa sig över att svampar eller andra patogener växer till sig i kontaktlinsfordralet. Om du använder flergångslinser, följ instruktionerna från optikern till punkt och pricka. Tänk på att det finns svampar som producerar ett enzym som stärker deras motståndskraft mot väteperoxid (en vanlig komponent i linsvätska).
 • Använd inte kontaktlinser längre än vad tillverkaren rekommenderar.
 • Sov inte med kontaktlinser som inte är särskild anpassade för att man ska kunna sova med dem.
 • Om ett öga känns irriterat, tag ut kontaktlinsen.