Ögonundersökning

ogonundersokningInför en starroperation (kataraktkirurgi) är det viktigt att patienten undersöks. Dels handlar det om att kontrollera att det verkligen rör sig om grå starr och att en operation är tillrådlig, dels handlar det om att upptäcka andra faktorer som kan påverka den medicinska situationen för patienten.

Första steget är vanligen en synundersökning av den typ där man ska identifiera olika bokstäver på en tavla som befinner sig några meter bort. Med hjälp av en sådan undersökning fastställs ögonens synskärpa.

Efter synundersökningen appliceras ögondroppar som vidgar pupillen till max. Detta eftersom linsen ska undersökas för att se hur det står till med grumligheterna. Denna undersökning genomförs med hjälp av ett ögonmikroskop och särskild lampa.

Även näthinnan ska undersökas för att fastställa om det finns några näthinneproblem.

Särskilda faktorer att beakta

Andra synproblemen än grå starr

Gråstarr kan existera samtidigt som man har andra ögonproblem som påverkar synen. Att man till exempel har glaukom (grön starr) eller åldersförändringar i gula fläcken innebär inte att man ska avstå från kataraktkirurgi, däremot innebär det att man inte kan räkna med att få väldigt bra syn efter kirurgin.

synundersokning-ogondropparOm flera synproblem utvecklats parallellt med den grå starren kan det vara svårt att förutsäga hur pass bra syn man kommer att få efter operationen. Det är inte alls säkert att man får tillbaka den synskärpa man hade innan man började få problem med grå starr om en eller flera andra åkommor har utvecklats samtidigt som starren.

I vissa fall kan kataraktkirurgi kombineras med ingrepp som åtgärdar andra synproblem. Det är till exempel möjligt att göra en så kallad phaco-trabeculectomi som åtgärdar både grå star och grön starr.

Patienter som drabbats av både grå starr och näthinneavlossning kan genomgå kombinerad vitreo-retinal kirurgi, där en konstgjord lins placeras i den bakre ögonkammaren.

Ibland händer det att kataraktkirurgi gör det möjligt att upptäcka, diagnostera och åtgärda andra åkommor i ögat som inte noterats tidigare eftersom fokus legat på starren.

Ögats tryck

Chanserna för lyckad kataraktkirurgi ökar om trycket i ögat är normalt.

Om ögat har drabbats av glaukom (grön starr) ska situationen ha stabiliserats med hjälp av medicinsk behandling innan kataraktkirurgi genomförs.

Som nämnts ovan är det möjligt att genomföra en phaco-trabeculectomi som åtgärdar både grå star och grön starr.

Övrig medicinsk behandling

Det är viktigt att du informerar ögonläkaren om eventuella receptbelagda och receptfria mediciner du använder.

Det har till exempel visat sig att personer som behandlas med tamsulosin har en ökad risk för att drabbas av syndromet floppy iris under kataraktkirurgi. Denna komplikation som involverar regnbågshinnan ökar i sin tur risken för att den bakre delen av linskapseln ska brista. Den aktiva ingrediensen tamulosin ingår i läkemedlet Flomax som ordineras mot prostataförstoringar. Om ögonkirurgen känner till att patienten behandlas med tamsulosin kan alternativa tekniker användas som minskar risken för brusten linskapsel.