Grå starr och kost

Kan en kost rik på C-vitamin minska risken för att katarakter utvecklas? Det verkar som att svaret på den frågan är ja, i alla fall om vi ska tro en studie som publicerades online i Ophthalmology i mars 2014. Ophthalmology ges ut av The American Academy of Ophthalmology (AAO).

I studien ingår över ett tusen kvinnliga tvillingpar från Storbritannien, som undersökts för att se om kost och vissa andra livsstilsfaktorer kan ha större inverkan än generna när det gäller utveckling av katarakter och hur allvarliga katarakterna blir.

Bakom studien står forskare vid King’s College London.

Enligt studien stod genetiska faktorer för 35% av skillnaden vad gällde katarakternas utveckling. Miljöfaktorer, såsom kost, stod för 65%.

Detta är den första publicerade vetenskapliga studie som indikerar att genetiska faktorer är mindre viktiga än miljöfaktorer när det gäller katarakters utveckling.

Ger C-vitamin ett skydd?

citrus-fruktDe över ett tusen kvinnliga tvillingpar som ingick i studien fick fylla i frågeformulär om sina kostvanor för att få fram information om deras intag av bland annat koppar, zink, mangan och vitaminerna A, B, C, D och E.

Studiedeltagarnas ögon studerades sedan med hjälp av digital bildproduktion för att avgöra graden av linstransparens när varje individ var i 60-årsåldern. Ungefär tio år senare gjorde forskarna en uppföljning av 324 stycken av tvillingparen där deras ögon kontrollerades igen.

Vid den första ögonundersökningen kunde man se att en kost rik på C-vitamin var associerad med en 20% lägre risk för katarakter. Vid den ögonundersökning som gjordes tio år senare såg forskarna att de personer som rapporterat att de åt en C-vitaminrik kost hade en 33-procentig riskreduktion för kataraktutveckling.

Forskarna noterade att vad de funnit endast rörde C-vitamin i maten, inte C-vitamin som tas i form av kosttillskott (till exempel vitamintabletter).

”Den viktigaste upptäckten var att ett intag av C-vitamin från mat verkar skydda mot katarakters utveckling,” säger studiens författare Christopher Hammond, M.D., FRCOphth, som är professor i oftamologi vid King’s College London. ”Vi kan inte helt undvika att utveckla katarakter, men vi kanske kan försena deras inträde och förhindra dem från att utvecklas markant genom att äta en kost som är rik på C-vitamin.”

Varför kan vitamin-C i kosten skydda mot katarakter?

Exakt hur vitamin-C påverkar utvecklingen av katarakter är oklart, men det tros ha att göra med att vitamin-C är en kraftfull antioxidant.

Vätskan innuti det mänskliga ögat är vanligen rik på vitamin-C och detta hjälper till att förhindra sådan oxidation som kan grumla linsen. Det är möjligt – men inte bevisat – att en kost som är rik på vitamin-C skulle kunna öka halten av vitamin-C i den vätska som omgärdar linsen och därigenom ge ett extra skydd.

Källor

Matkasse.se:  Hämtade Nov 2016

Genetic and Dietary Factors Influencing the Progression of Nuclear Cataract

Presented in part at the Association for Research in Vision and Ophthalmology Meeting, May 6–10, 2012, Fort Lauderdale, Florida.

Författare:

  • Ekaterina Yonova-Doing, MSc
  • Zoe A. Forkin, BSc
  • Pirro G. Hysi, MD, PhD
  • Katie M. Williams, MPhil, FRCOphth
  • Tim D. Spector, MD, PhD
  • Clare E. Gilbert, FRCOphth, MD
  • Christopher J. Hammond, MD, FRCOphth