Krystalliner i ögats lins

Över 90% av proteinerna i ögats lins är krystalliner. Krystalliner är vattenlösliga proteiner som förekommer i tre olika varianter i det mänskliga ögat: alfakrystalliner, betakrystalliner och gammakrystalliner. Betakrystalliner och gammakrystalliner återfinns huvudsakligen i linsen, medan alfakrystalliner huvudsakligen hittats i andra delar av ögat.

ogaKrystallinerna i ögats lins har flera olika funktioner, bland annat ökar de brytningsindex utan att begränsa ljuset. Krystalliner tenderar att bilda vattenlösliga täta samlingar i linsfibrerna, vilket gör det möjligt att öka brytningsindex utan att linsen slutar vara transparent.

Krystalliner har flera metabola och regulativa funktioner i linsen. Vissa betakrystalliner och gammakrystalliner är kalciumbindande.

Det finns krystalliner är enzymer. Enzymer är proteiner som katalyserar, det vill säga ökar eller minskar hastigheten på en kemisk reaktion. Enzymer är extremt viktiga för många av de processer som äger rum i våra celler; utan enzymer skulle dessa reaktioner gå alldeles för långsamt för att vara till någon nytta för organismen.

Kuriosa

Linsen i ögat hos fåglar och reptiler innehåller alfakrystalliner, betakrystalliner och deltakrystalliner.