Diabetesretinopati

Diabetes kan skada kärlen i ögats näthinna – ett tillstånd som kallas för diabetesretinopati. Det är vanligt att personer med diabetes har vissa skador på näthinnan som kan upptäckas vid en ögonbottensundersökning, men för de flesta är skadorna inte så allvarliga att de påverkar synförmågan.

Högt blodsocker och högt blodtryck är något som påverkar alla blodkärl i kroppen, men det är extra farligt för små blodkärl. I ögats näthinna finns väldigt små blodkärl som är bland de första att skadas. Näthinnan innehåller synceller som är nödvändiga för vår synförmåga och skador på näthinnan är därför något man ska ta på allvar.

Vid diabetesretinopati kan det uppstå vävnadssvullnad och små blödningar i ögat. Skadade blodkärl kan inte transportera tillräckligt med syre, vilket kroppen försöker kompensera för genom att bilda nya blodkärl – ett tillstånd som kallas för proliferativ diabetesretinopati. De nya blodkärlen är inte av bra kvalité utan går lätt sönder, och då uppstår blödningar. När blod kommer ut i glaskroppen drabbas man av synstörningar. Glaskroppen är en geléaktig massa som fyller större delen av ögat, och den sitter fast i näthinnan som sitter på insidan av ögongloben.

Centralt i näthinnan sitter den så kallade gula fläcken, som är nödvändig för vår förmåga att se skarpt och kunna uppfatta små detaljer i det vi tittar på. Vid diabetesretinopati kan den gula fläcken börja svullna upp, vilket kan orsaka synstörningar även om man inte har några blödningar i ögat.

Symtom på diabetesretinopati

I de tidiga stadierna ger diabetesretinopati inte några symptom som man märker av. Därför är det viktigt att den som har diabetes går på regelbundna undersökningar av ögonbotten för att upptäcka tidiga tecken på diabetesretinopati. Detta gäller för både diabetes typ 1 och diabetes typ 2.

Den drabbade brukar inte märka några symptom på diabetesretinopati förrän den gula fläcken har börjat svullna eller det har börjat blöda från nybildade blodkärl. Nybildningen av blodkärl i ögat kan öka risken för näthinneavlossning, och detta ger också symptom.

Symptom på svullnad i gula fläcken

 • Synskärpan försämras (dimsyn) gradvis över tid

Symptom på blödning i ögat

 • Plötslig synnedsättning
 • Rörliga grumlingar som kan påminna om rök eller sotflagor

Symptom på näthinneavlossning

 • Du ser blixtar i utkanten av synfältet
 • Du ser en gråaktig eller ogenomskinlig skugga i utkanten av synfältet, och skuggan ökar gradvis i utbredning mot det centrala synfältet
 • Du ser små rörliga punkter
 • Du ser små rörliga ringar
 • Du ser små rörliga streck

Att söka vård

Om du får symptom på näthinneavlossning ska du söka vård direkt. Kontakta vårdcentral eller ögonmottagning om de är öppna, annars är det akutmottagningen som gäller.

Vid symptom på diabetesretinopati som inte inkluderar symptom på näthinneavlossning är det inte lika akut, är vårdcentralen eller ögonmottagningen stängd kan man vänta till de öppnar igen.

Mer information kan du få genom att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Ögonbottenfotografering

Den som har blivit diagnostiserad med diabetes ska från sin diabetesläkare få remiss till ögonbottenfotografering. Detta är en undersökning som görs regelbundet på den som har diabetes för att upptäcka tidiga tecken på diabetesretinopati.

Ögonbottenfotografering genomförs genom att ögats bakre del fotograferas med en särskild kamera, så att läkaren kan se hur ögonbottnen – inklusive näthinnan – ser ut. För att fotografierna ska bli så bra som möjligt få patienten ögondroppar som vidgar pupillerna innan fotograferingen.

Det gör inte ont att få sina ögonbottnar fotograferade, däremot kan det dröja några timmar innan pupillerna drar ihop sig igen och under den tiden är man extra ljuskänslig och ser inte lika bra som normalt.

Behandling av diabetesretinopati

Diabetesretinopati kan behandlas med läkemedelsinjektioner, laser eller operation.

Injektioner

Om den gula fläcken i ögat är svullen kan detta behandlas genom att läkaren injicerar läkemedel som dämpar svullnaden. Ögat bedövas med ögondroppar innan och det brukar inte göra ont att bli injicerad. Injektionen botar inte det underliggande problemet, så det är vanligt att man behöver återvända regelbundet för att få nya injektioner.

Laser

Proliferativ diabetesretinopati (när nya blodkärl av dålig kvalité bildas i näthinnan) kan behandlas med lasern. Lasern gör att tillväxten av de nybildade kärlen upphör och befintliga kärl skrumpnar ihop och försvinner.

Innan behandlingen startar bedövas ögat med ögondroppar och en behandlingslins placeras på ögat. Läkaren skickar sedan in korta blixtar av laserljus in i ögat. Det brukar inte göra ont.

Man brukar inte få bort alla nybildade blodkärl under ett behandlingstillfälle, utan två till tre tillfällen är vanligen nödvändigt.

Efter laserbehandlingen är det vanligt att man får bestående biverkningar i form av ökad ljuskänslighet, försämrat mörkerseendet och försämrad förmåga att ställa om ögat från ljus miljö till mörk miljö.

Operation

Operation brukar bara genomföras om det har uppstått en blödning som inte sugs upp av ögat eller om det är så mycket dragningar av nybildade blodkärl och ärrvävnad i ögat att risken för näthinneavlossning är hög. Det finns även en del andra situationer som motiverar operation istället för injektioner eller laserbehandling.

Operationen kan genomföras med lokalbedövning eller narkos.

Operationen brukar hejda sjukdomsförloppet för de flesta, men det är vanligt att man inte får tillbaka lika bra syn som man hade innan diabetesretinopatin började märkas.

Vad kan jag göra för att minska risken för diabetesretinopati om jag har diabetes?

 • Gör vad du kan för att hålla ditt blodsocker, blodtryck och blodfetter på bra nivåer. (Det finns dock patienter som drabbas av diabetesretinopati trots bra värden.)
 • Gå på regelbundna ögonkontroller.
 • Avstå från att röka, eftersom rökning ökar syrebristen i alla delar av kroppen, inklusive ögonen.
 • Om du är eller planerar att bli gravid, kontakta din diabetesläkare så att ni kan boka in extra ögonkontroller under graviditeten. Detta eftersom förändringar i ögat kan ske så snabbt under en graviditet.