Kärnskleros i ögats lins

Kärnskleros är en medicinsk term som beskriver en process där kärnan i en cell genomgår förhårdnad eller förtätning. Detta fenomen är vanligast i ögonlinsen och kan leda till en typ av grå starr (katarakt). I den här artikeln kommer vi att utforska kärnskleros, bakomliggande orsaker, symptom, behandlingar och förebyggande åtgärder.

Vad är kärnskleros i ögats lins?

 • Definition: Kärnskleros är en åldersrelaterad förändring i ögats lins där linskärnan blir hårdare och mindre genomskinlig. Detta tillstånd är en vanlig orsak till grå starr, en ögonsjukdom som gradvis försämrar synen. Det är framförallt den centrala delen (kärnan) i linsen som grumlas.
 • Förlopp: Processen för kärnskleros är långsam och utvecklas över flera år. Initialt kan förändringarna vara nästan omärkliga, men med tiden kan de leda till signifikant synnedsättning.

Kärnskleros

Orsaker till Kärnskleros

 • Åldrande: Den primära orsaken till kärnskleros är åldrandet. Med tiden ackumuleras skador i ögonlinsens proteinstruktur, vilket leder till förhårdnaden. I takt med att den svenska befolkningen lever allt längre blir det fler som drabbas av problem med kärnskleros.
 • Genetiska faktorer: Ärftlighet kan spela en roll i utvecklingen av kärnskleros.
 • Ultraviolett ljus: UV-ljus kan det påskynda processen för kärnskleros.

Symptom och varningstecken

 • Gradvis synförsämring: Den vanligaste indikationen på kärnskleros är en långsam försämring av synskärpan.
 • Svårigheter med synkrävande uppgifter: Svårigheter att utföra uppgifter som är synkrävande på nära håll kan vara tidiga tecken. Kärnskleros ger oftast större synnedsättning på långt håll än nära håll.
 • Problem med bländning: Ökad känslighet för ljus och bländning, särskilt under körning på natten.
 • Förändringar i färguppfattning: Färger kan verka mindre kraftfulla eller uppfattas som mer gulaktiga än tidigare.

Diagnostik och behandling

 • Ögonundersökning: Diagnos ställs vanligtvis under en rutinmässig ögonundersökning, där ögonläkaren kan observera förändringar i linsens klarhet.
 • Kirurgi: Den enda effektiva behandlingen för avancerad kärnskleros är kataraktkirurgi, där den skadade linsen ersätts med en konstgjord lins.
 • Eftervård: Efter kataraktkirurgi behövs oftast en kort återhämtningsperiod. Uppföljning rekommenderas för att säkerställa optimal synåterställning.

Förebyggande åtgärder

 • Skydda ögonen mot UV-Ljus: Använd solglasögon med UV-skydd när du befinner dig utomhus.
 • Regelbundna ögonkontroller: Regelbundna ögonundersökningar, särskilt efter 40 års ålder, kan bidra till tidig upptäckt av kärnskleros.
 • Hälsosam livsstil: En balanserad kost rik på antioxidanter och regelbunden motion kan bidra till att fördröja utvecklingen av kärnskleros.

Är bättre lösningar på väg?

Det pågår för närvarande många forskningsprojekt som syftar till att förbättra möjligheterna att förebygga och behandla kärnskleros och andra typer av grå starr. En ökad kunskap om de förändringar som sker på molekylär nivå när kärnskleros uppstår kan förhoppningsvis leda till bättre behandlingsmöjligheter och mer kraftfulla förebyggande åtgärder.

Det finns förhoppningar om att läkare i framtiden ska kunna tillbakabilda grå starr så att man slipper operera ögonen. I Sverige pågår ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet under ledning av maria Kugelberg där man studerar möjligheterna att tillbakabilda grå starr genom att belysa linsen med en sorts laser.

Parallellt sker forskning för att optimera resultatet av de operation som görs, bland annat genom att förbättra de linser som används eller hitta metoder för att bevara den medfödda linsen. Ett viktigt forskningsområde rör risken för så kallad efterstarr, där den konstgjorda linsen grumlas efter operationen. Forskare jobbar också med att skapa linser som bättre efterliknar den naturliga linsen vad gäller till exempel förmågan att ändra brytkraft för att fokusera synen på olika avstånd.

Sammanfattning

Kärnskleros är en åldersrelaterad förändring i ögonlinsen som kan leda till grå starr. Även om det inte finns något sätt att helt stoppa processen, kan tidig upptäckt och adekvat behandling hjälpa till att bevara synen. Att skydda ögonen från UV-strålning och upprätthålla en hälsosam livsstil är viktiga steg för att förebygga eller fördröja utvecklingen av kärnskleros.