Himalayan Cataract Project

himalayan-cataract-project

The Himalayan Cataract Project (HCP) startades av Dr. Sanduk Ruit och Dr. Geoffrey Tabin i mitten av 1990-talet för att förse patienter i Himalaya med ögonvård, inlusive kataraktkirurgi. Enligt statistik från Världshälsoorganisationen är katarakter (grå starr) den största anlendningen till blindhet världen över – ungefär hälften av alla personer som är blinda är det på grund av grå starr.

Året innan HCP startades genomfördes ungefär 15 000 kataraktoperationer totalt i hela Nepal, och endast tusen av dessa involverade insättning av en artificiell lins i ögat. Vid de övriga operationerna togs hela linsen och linskapsel ut ur ögat och ersattes inte, vilket gjorde att patienten visserligen blev fri från den grå starren men å andra sidan inte längre kunde ställa om om ögat från att se bra på långt håll till att se bra på nära håll. Efter en sådan operation behövde patienten bära tjocka glasögon för att med någorlunda skärpa kunna se saker som inte befann sig långt bort.

En majoritet av de tusen operationer där patienter fick en artificiell lins insatt genomfördes av den nepalesiska läkaren Dr. Sanduk Ruit, som utbildat sig till ögonläkare i Indien och sedan återvänt till Nepal för att tillämpa denna mer moderna variant av kataraktkirurgi i sitt hemland. I Indien hade Ruit lärt sig hur man skära ut den naturliga linsen ur ögat utan att förstöra linskapseln, och hur man sedan placerade en artificiell lins i ögat som ersättning för den borttagna naturliga linsen.

himalayaSedan The Himalyan Cataract Project startades har situationen i Nepal ändrats markant och detta beror till stor del på projektets arbete med att både genomföra operationer och lära ut den moderna tekniken till ögonläkare. År 2003 genomfördes över 118 000 kataraktoperationer i Nepal, och över 98% av dem var mikrokirurgiska ingrepp där ögat försågs med en artificiell lins. Denna stora mängden kataraktoperationer innebar att Nepal äntligen hade nått en situation där fler patienter i Nepal fick sin syn återställd tack vare kataraktkirurgi under ett år än antalet patienter som blev blinda på grund av katarakter under samma år.

Himalayan Cataract Project inriktar sig på Himalayaregionen, vilket inte bara innebär Nepal utan också länder som Tibet och Burma/Myanmar, samt delar av norra Indien såsom Sikkim och Västbengalen. Himalayaregionen har en mycket hög prevalens av blindhet på grund av katarakter.

Mer information om The Himalayan Cataract Project hittar du hos Cureblindness.org.

Kataraktkirurgi på landsbyggden

The Himalayan Cataract Project har med stor framgång lyckats nå boende ute på landsbyggden i Himalayaregionen. De sätter upp läger dit befolkningen från kringliggande områden kan komma för att få kataraktkirurgi. En stor mängd kataraktoperationer utförs varje dag i dessa läger. Redan dagen efter operationen, när ögonlappen tas av, brukar patienten kunna se tillräckligt bra för att kunna röra sig runt i vardagen utan större problem. Inom en månad har ögat läkt.

Många som kommer till lägren är blinda på bägge ögonen på grund av katarakter, så att återfå synen på ett av ögonen gör en enorm skillnad för deras livskvalité.

Utbildning

En mycket viktig del av The Himalaya Cataract Project är att träna upp lokal kirurger i Himalayaområdet så att de kan utföra modern kataraktkirurgi.

Träningen sker vanligtvis genom ett program där en grupp bestående av en kirurg, en sjuksköterska och en oftalmolog-assistent utbildas tillsammans under fyra till åtta veckor vid Tilganga Institute of Ophthalmology i Nepal. Utbildningen omfattar en intensivkurs i mikrokirurg där kirurgen lär sig utföra kirurgi tittandes genom ett mikroskåp, samtidigt som hela gruppen övar på att arbeta tillsammans som ett lag.

Gruppen åker sedan till en klinik på landsbyggden där de genomför ögonkontroller på en stor mängd patienter som är blinda på grund av grå starr. Vanligen kontrolleras flera hundra personer. Därefter anländer kirurglärare från HCP till kliniken och sätter upp ett läger där. Målet med lägret är att både återställa synen hos personer med grå starr i lokalområdet och ge gruppen (kirurgen, sjuksköterska och assistenten) möjlighet att under kirurgilärarnas överinseende öva upp, fördjupa och finslipa sina färdigheter.

En kirurglärare genomför först katarakkirurgi på patientens ena öga, med elevkirurgen som assistent. Elevkirurgen utför sedan katarakkirurgi på patientens andra öga, med kirurgläraren som assisten.

I normalfallet kommer elevkirurgen att genomföra över hundra kataraktoperationer innan lägret är över. Som jämförelse kan nämnas att en AT-läkare i USA som specialiserar sig på oftamologi brukar göra färre än hundra katarakoperationer totalt under hela sin tre år långa specialiseringstid. De kirurger som tränas hos HCP får alltså möjlighet att under en intensiv period genomföra ett mycket högt antal kataraktoperationer och komma i kontakt med många olika patienter och kataraktproblem, samtidigt som de har tillgång till stöd och råd från de extremt erfarna HCP-lärarna.

I slutet av lägret donerar HCP ett operationsmikroskåp och de nödvändiga kirurgiska instrumenten, samt tillräckligt med konstgjorda linser och förbrukningsmaterial för att genomföra ytterligare 500 kataraktoperationer.

Under de följande 3 år följer HCP upp genom att en gång per år ge elevkirurgen vidareutbildning på det sjukhus där elevkirurgen arbetar.

Många av de kataraktkirurger som HCP utbildat utför numera över tusen kataraktoperationer per år och ägnar sig också åt att föra sina kunskaper och färdigheter vidare till andra ögonkirurger, så att det sprids som ringar på vattnet.

Ekonomi

The Himalayan Cataract Project tar gärna emot donationer, men strävar samtidigt efter att bli helt självförsörjande genom en lösning där fattiga patienters kirurgi bekostas av patienter som inte är lika fattiga.

  • En del av patienterna betalar motsvarande 100 USD för behandlingen. Detta inkluderar ögonundersökning, mikrokirurgi med insättning av artificiell lins, och eftervård.
  • En del av patienterna betalar mindre än så för ögonundersökning, mikrokirurgi med insättning av artificiell lins och eftervård. Beloppet sätts i enlighet med deras ekonomiska situation.
  • En tredjedel av patienterna får ögonundersökning, mikrokirurgi med insättning av artificiell lins och eftervård helt gratis.

Den grupp som betalar motsvarande 100 USD för behandlingen hjälper till att bekosta behandlingarna för de personer som inte har råd att betala alls eller som bara har råd att betala en del av den egentliga kostnaden för behandlingen.