Olika sorters kataraktkirurgi

Det finns flera olika metoder som kan användas för att genomföra kataraktkirurgi. Här nedanför hittar du några av de vanligaste metoderna.

Generellt sett kan man dela upp samtliga metoder i två huvudgrupper: metoder där ultraljudsvågor används för att emulsifiera linsen (phacoemulsifikation) och metoder som inte begagnar sig av ultraljudsvågor.

Att använda sig av ultraljudsvågor är helt dominerande i Sverige och i de flesta andra länder världen över, bland annat eftersom det innebär att det snitt som måste göra i ögat kan hållas mycket litet. Eftersom ultraljudsvågor endast kan använda av den som har tillgång till en apparat som kan alstra dem finns det dock en hel del länder i tredje världen där andra metoder är vanligare.

Phacoemulsification (emulsifiering med ultraljud)

PhacoemulsifieringPhacoemulsifiering (förkortas vanligen phaco) är den vanligaste tekniken nu för tiden. Ultraljudsvågor används för att emulsifiera linsens kärna.

Läkaren har en ultraljudsmaskin som går att hålla i handen och som är försedd med ett spetsigt utskott tillverkat av stål eller titan. Detta utskott vibrerar med frekvensen 40 000 Hz vilket innebär ultraljudvågor, det vill säga ljudvågor som det mänskliga örat inte kan uppfatta. Ultraljudvågorna används för att emulsifiera linsens kärna.

Efter att emulsifieringen är fullbordad används ett instrument som både suger ut material och sköljer rent området. Det är viktigt att eventuellt kvarvarande perifiert cortexmaterial sugs bort.

Obs! Vissa läkare använder ett annat instrument för att knäcka eller hacka sönder linsen innan linsen utsätts för ultraljudet. Att linsen inte är intakt underlättar emulsifieringen och utsugandet av mjuka delar av linsen kring kärnan.

ICCE

Intra-Capsular Cataract Extraction.ICCE står för Intra-Capsular Cataract Extraction. Både linsen och den omgivande linskapseln tas ut ur ögat, utan att separeras från varandra. En artificiell lins sätts sedan in i ögat, antingen i den främre ögonkammaren eller så sys den fast i sulcus.

ICCE är inte en särskilt populär metod idag eftersom komplikationer är förhållandevis vanliga. Detta beror bland annat på att ett jämförelsevis stort snitt måste göras i ögat för att hela linskapseln, inklusive linsen, ska kunna tas ut. Metoden innebär också att ögats glaskropp utsätts för tämligen högt tryck.

ICCE förekommer nu för tiden i princip bara i länder och situationer där det inte går att få tag på högteknologisk utrustning eller ens tillräckligt bra förstoringsglas för mer avancerad ögonkirurgi.

Extra-Capsular Cataract Extraction.ECCE

ECCE står för Extra-Capsular Cataract Extraction. Här tas nästan hela linsen bort ur ögat, men linskapsel lämnas kvar. Den artificiella linsen placeras sedan i linskapseln.

För att kunna genomföra en ECCE behöver kirurgen göra ett tillräckligt stort snitt i hornhinnan eller ögonvitan, ofta uppemot 10-12 mm.

Eftersom ECCE innebär både ett stort snitt och att ögat måste sys är det inte en särskilt populär metod idag. När ECCE används är det framförallt på patienter som har mycket hårda katarakter.

MSICS

manual-small-incision-cataract-surgeryMSICS står för Manual Small Incision Cataract Surgery och är en typ av kataraktkirurgi där kirurgen skapar en tunnelformad utgång i ögat. MSICS är en vidareutveckling av ECCE.

Vid MSICS trycks hela linsen ut genom den tunnelformade utgång som kirurgen skapat i ögat. Utgången är formad så att den sluter sig själv när den inte längre används. En korrekt utformad tunnel är vattentät, och behöver inte sys ihop eftersom den är självslutande.

Anledningen till att denna metod kallas för ”small incision” (litet snitt) är att det sår som skapas är mindre än vid ECCE. Värt att tänka på är att det trots detta är betydligt större än det står som krävs för phacoemulsifiering.

MSICS går snabbare att genomföra än phaco, och kostar mindre pengar. Ingen ultraljudsmaskin krävs.

Övrigt

  • Femtosekund-laser kan numera användas vid kataraktkirugi.
  • Cryoextraction är en ovanlig sorts ICCE där en kryogenisk substans – till exempel flytande kräve – används för att frysa linsen. Katarakten tas ut ur ögat med hjälp av en kryoextraktor, en slags kryoprobe vars kylda spets fäster sig vid linsens vävnader och fryser dem så att den kan tas ut. Cryoextraction var en mycket populär metod bland kataraktkirurger under 1970-talet men används idag nästan enbart vid linsluxation.