Dr. Geoffrey Tabin

dr-geoffrey-tabinÖgonläkaren Geoffrey Tabin är en av de drivande krafterna bakom The Himalayan Cataract Project. Inspiration till projektet fick han under en klättringsresa i Himalaya där han besteg Mount Everest. Efter att ha bestigit berget träffade han på ett sjukvårdsteam som genomförde katarakkirurgi på en kvinna som varit blind i tre år. Kvinnan återfick sin syn och Tabin insåg vad som var hans kallelse i livet.

Den nepalesiske läkaren Sanduk Ruit grundade Tilganga Eye Center år 1994, och året därpå grundade Tabin och Ruit tillsammans The Himalayan Cataract Project.

Geoffrey Tabin är nu för tiden professor i Ophthalmology & Visual Sciences vid University of Utah i USA och leder där John A Moran Eye Centers avdelning för International Ophthalmology. Han sitter fortfarande i styrelsen för The Himalayan Cataract Project och tillbringar flera månader per år i Asien och/eller Afrika söder om Sahara.

The American Academy of Ophthalmology’s Outstanding Humanitarian Service Award för år 2008 gick till Goeffrey Tabin.

Bakgrund

Geoffrey Tabin utbildade sig vid Yale University i USA, och tog därefter en masterexamen i filosofi vid Oxford University i Storbritannien. Studierna i Storbritannien bedrev han efter att ha mottagit ett Marshall Scholarship.

År 1985 avlade Tabin läkarexamen vid Harvard Medical School, och därefter följde AT-tjänstgöring med inriktning mot oftamologi vid Brown University och ett fellowship med fokus på hornhinnekirurgi i Melbourne, Australien.

I Nepal lärde sig Tabin den metod som doktor Sanduk Ruit utvecklat för att kunna utföra modern kataraktkirugi av hög kvalité till ett lågt pris. Tabin började arbeta vid ögonsjukhuset i Nepals näst största stad Biratnagar och engagerade sig i att sprida Ruits metod till andra ögonkirurger. Vad som skilde Ruits metod från den som dominerade i Nepal på den här tiden var framförallt att Ruit inte tog bort hela linskapseln och lämnade patienten helt utan lins efter kirurgin, utan istället lät linskapseln vara kvar och placerade en artificiell lins i ögat som ersättning för den naturliga lins som varsamt skurits ut ur linskapseln.