Tårvätska

Varje gång du blinkar sköljer tårvätska över ögat. Vätskan sugs sedan upp av små kanaler i den inre ögonvrån, såvida du inte gråter för då svämmar tårarna över och rinner ut ur ögat istället. Kanalerna i den inre ögonvrån mynnar ut i näsan.

Tårvätskan fyller många viktiga funktioner, inklusive kontinuerlig fuktning av ögat och borttransportering av partiklar från hornhinnan. Tårvätskan är en integral del av vårt immunförsvar och innehåller bland annat bakteriedödande komponenter som hjälper till att hålla ögat fritt från bakteriella infektioner.

Vad består tårfilmen av?

tararTårfilmen i det mänskliga ögat består av tre lager: det yttre lipidlagret som är i kontakt med insidan av ögonlocket när ögat är stängt, ett mellanlager av vatten, och så ett mucinlager som ligger närmast ögongloben.

Lipidlagret (fettlagret) fungerar som ett yttre skydd för ögat, består huvudsakligen av oljor och utsöndras av Meiboms körtlar. Lipidlagret hjälper till att hindra tårvätskan från att rinna ut ur ögat vid normal tårproduktion.

Under lipidlagret hittar vi vattenlagret, som huvudsakligen består av vatten och elektrolyter och som utsöndras från ögats tårkörtel. Detta lager innehåller för ögat mycket viktiga ämnen lipocalin, lactoferrin, lysozyme och lacritin, samt antikroppar som är en del av ögats immunförsvar. Vattenlagret är nödvändigt för att tårvätskan ska spridas ut tillräckligt bra över hela ögats framsida och för att ögats osmotiska utbyte ska fungera.

Under vattenlagret, allra närmast ögongloben, finns mucinlagret som består av slemämnen. Precis som vattenlagret är slemlagret viktigt för att tårvätskan ska spridas ut ordentligt över ögat. Slemmet utsöndas från bägarceller i ögats bindhinna. (Bindhinnan är en slemhinna som täcker ögongloben och insidan av ögonlocket.) Bägarcellerna kallas bägarceller eftersom de är skapta som små bägare. Varje ”bägare” är fylld med slem.

Tårvätskans exakta sammansättning varierar

Tårvätskans exakta sammansättning varierar beroende på om det rör sig om vanlig basal tårvätska eller om det är tårvätska som produceras i stora mängder för att ögon rinner på grund av irritation eller för att vi gråter känslomässiga tårar.

Den tårvätska som kontinuerligt produceras för att vårda ögat kallas för basal tårvätska. Under ett normalt dygn produceras mellan 0,75 och 1,1 gram basal tårvätska i ett mänskligt öga. En ung personer kommer troligen att ligga nära 1,1 gram medan äldre personer vanligen ligger i den lägre delen av spannet.

Exempel på sådant som förutom vatten, oljor och slem ingår i basal tårvätska är glukos, urea, natrium, kalium, immunoglobulin, lacritin, lactoferrin, lipcalin och lysozym. Saltnivån i basal tårvätska brukar vara samma som saltnivån i blodplasman i resten av kroppen.

Om ögat irriteras av något – till exempel dammpartiklar, rök eller starkt ljus – kommer ögat automatiskt att börja producera extra mycket tårvätska. Detta kallas för reflextårar. Tårarna produceras för att göra det svårt för farligheter att nå ögat samt skölja bort eventuella irritationer som redan hunnit hamna på ögat. Ibland utlöses reflextårar av kroppsliga funktioner som att hosta, nysa, gäspa eller kräkas. Sjukdomstillstånd som ögoninflammation och pollenallergi brukar också karaktäriseras av stor produktion av reflextårar.

Vad alla reflextårar har gemensamt är att de uppstår för att TRP-kanaler i en gren av trillingnerven har triggats. Om trillingnerven V1 skärs av producerar kroppen inte längre irritationstårar, även om ögat utsätts för irritation. Kokain i ögat ger samma effekt, men endast temporärt. Detta eftersom kokain i ögat orsakar en tillfällig förlamning av nervsluten. I båda fallen kan man fortfarande gråta känslotårar.

Känslotårar gråter vi för att något triggat den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet att öka tårkörtlarnas produktion genom att utsöndra neurotransmittorn acetylkolin. Känslotårar kan ackompanjeras med snyftningar, som är snabba och svårkontrollerade inandningar. Emotionella tårar har inte samma ingredienser som basala tårar och reflextårar, utan innehåller höga halter av hormen ACTH och prolaktin, samt av den smärtstillande neurotransmittorn leu-enkephalin.