Linsens utveckling

I ett mänskligt foster börjar linsen utvecklas när fostret är ungefär 4 mm. Alla organ hos människan härrör från embryots tre groddblad: ektoderm, endoderm och mesoderm. Linsen härrör från ektodermet, vilket innebär att den har samma ursprung som bland annat nervsystemet, överhuden (epidermis) och delar av kraniet.

Utvecklingen hos fostret

barnlinsLinsen behöver få energi för att kunna växa, men jämfört med många andra delar av ögat är linsens energibehov litet. Nio veckor in i fosterutvecklingen är linsen hunnit bli omgärdad av ett nätverk av blodkärl som förser den med näring. Detta nätverk kallas tunica vasculosa lentis och härör ur arteria hyaloidea. Arteria hyaloidea är ett blodkärl som försörjer linsen med näring under den tidiga delen av fosterutvecklingen. Från och med graviditetens fjärde månad börjar arteria hyaloidea att tillbakabildas.

Efter födseln

Vid födseln är arteria hyaloidea och de vaskulära strukturer som tidigare var kopplade till detta blodkärl borta. I ögat hos ett nyfött barn finns istället Cloqets kanal på den plats där arteria hyaloidea brukade finnas. Istället är det kammarvattnet i ögat som har huvudansvaret för att förse ögat med näring. Mikroskopiska rester av arteria hyaloidea har upptäckts i vissa ögon, där de bildar en liten fläck i mitten av linsens bakre kapsel. Ibland ser det ut som en fläck med en svans.

Linsen fortsätter växa även efter födseln, genom att nya fibrer läggs till som yttre lager. Dessa nya fibrer bildas från ekvatorceller i linsens epitelium. Linsen fortsätter växa fram tills man är ung vuxen, och tillväxten gör att linsen blir alltmer elliptisk. Någon gång i tjugoårsåldern ändras detta och linsen börjar bli rundare.