Grön starr: Öppenvinkelglaukom

Det är lätt att blanda ihop grå starr och grön starr eftersom de har så lika namn på svenska och båda är åkommor som drabbar ögat. Det rör sig dock om två helt olika sjukdomar som inte är besläktade med varandra. Inom sjukvården använder man ofta namnen katarakt (grå starr) och glaukom (grön starr) istället.

Grön starr förekommer i två varianter: öppenvinkelglaukom och trångvinkelglaukom. I den här artikeln kommer vi att inrikta oss på öppenvinkelglaukom.

Vad är öppenvinkelglaukom?

oppenvinkelglaukomÖppenvinkelglaukom är en ögonsjukdom där synnervstrådarna i ögat förtvinar. Denna förtvining gör i sin tur att näthinnan skadas.

Varför ögonvinkelglaukom uppstår år oklart, men det har att göra med förhöjt tryck inuti ögat. Det verkar finnas en ärftlig komponent, och om någon av dina nära släktingar (t ex förälder eller syskon) drabbats av öppenvinkelglaukom bör du få dina ögon undersökta var 5:e år efter fyrtio års ålder även om du inte har några symptom på öppenvinkelglaukom.

Det är huvudsakligen äldre personer som drabbas av öppenvinkelglaukom.

Ju tidigare öppenvinkelglaukom upptäcks och behandlas, desto bättre är prognosen. Om man går länge med obehandlad öppenvinkelglaukom kan stora skador på synnerven hinna uppstå.

Symptom på öppenvinkelglaukom

Vid öppenvinkelglaukom börjar synfältet långsamt krympa. Förändringen sker inte plötsligt utan över lång tid. Det uppstår små fläckar i synfältet där man inte kan se något. Synfältet blir sedan mindre och mindre. Utan behandling kan man bli helt blind.

Det är vanligt att symptom på öppenvinkelglaukom till en början bara märks i ena ögat, för att sedan även börja märkas i det andra ögat.

När symptomen blir så pass påtagliga att den drabbade uppsöker en optiker eller ögonläkare har sjukdomen ofta hunnit fortskrida i flera år redan. Det beror på att de perifiera delarna av synfältet drabbas först, samt att det friskare ögat kompenserar för det sjukare. Hade öppenvinkelglaukom drabbat båda ögonen lika hårt samtidigt och skadat det centrala synfältet först hade fler personer sökt vård på ett tidigt stadium.

Behandling

Behandlingens utformning beror på öppenvinkelglaukomets art. En vanlig orsak till öppenvinkelglaukom är att ögats inre tryck är högre än vad synnervspapillen kan hantera, och då behandlar man med trycksänkande medicin. Medicinen ges vanligen i form av ögondroppar. Ny forskning visar också att det finns vissa naturläkemedel som kan hjälpa mot öppenvinkelglaukom.  Exempel på ämnen som kan ha positiv effekt inkluderar Forskolin (Coleus forskohlii) som verkar kunna sänka ögontrycket (IOP) och Ginkgo biloba som kan öka blodcirkulationen i ögat  (Läs studien). Det krävs fortfarande mycket mer forskning innan man slutgiltigt kan säga hur effektiva dessa ämnen är och man skall därför aldrig ersätta medicin med naturmedel.

Om medicinsk behandling inte är tillräcklig kan man behandla ögat kirurgiskt eller med laser.

De behandlingar som står till buds i skrivande stund kan inte reparera de skador som redan uppstått i ögat, men de kan hos de flesta patienter förhindra att ögat blir ännu mer skadat.

Det finns inte något botemedel mot öppenvinkelglaukom utan man måste fortsätta behandla ögat livet ut. Regelbundna kontroller är viktigt.