Privat kataraktkirurgi i Sverige

Kataraktkirurgi, det vill säga operationer för att åtgärda grå starr, utförs i Sverige både i landstingens regi och av privatkliniker. Om man väljer att genomföra operationen på en privatklinik kan man antingen betala hela kostnaden själv eller använda sig av rätten till fritt vårdval i enlighet med den nya patientlagen som började gälla 1 januari 2015.

Fritt vårdval innebär att du under vissa omständigheter kan få hela eller delar av gråstarroperationen bekostad av landstinget.

sverigeSlipp vårdkön

Eftersom väntetiderna för en starroperation i landstingets regi kan vara långa är det många som istället vänder sig till de privata klinikerna och själva bekostar en starroperation, eller först skaffar sig en remiss från ögonläkare och sedan vänder sig till privatkliniken inom ramen för fritt vårdval.

Hos privatkliniken behöver du inte vänta tills det är riktigt illa

Många landsting har tämligen strikta krav för hur pass allvarliga synproblemen måste vara för att man ska få remiss till starroperation hos landstinget. Om man till exempel fortfarande klarar av att köra bil är det många landsting som inte beviljar någon operation, eftersom de måste prioritera att beta av väntelistan med patienter som har betydligt värre synnedsättning än så. Det är inte heller ovanligt att landstinget bara beviljar operation för ena ögat trots att båda ögonen är angripna, och sedan måste man ställa sig i kön igen för att få andra ögat åtgärdat.

Vänder man sig till en privat klinik och själv bekostar operationen finns inte några sådana restriktioner, utan man kan välja att åtgärda starren på ett betydligt tidigare stadium än hos landstinget. Man väljer själv om man vill göra ena ögat eller båda samtidigt, och väljer man att åtgärda ett öga i taget kan man boka tid för den andra operationen så snart man börjar uppleva bra resultat av den första.

För många personer som drabbats av katarakt innebär det mycket ångest och oro att vänta i landstingets kö med man sakta med säkert få sämre och sämre syn, eller att få höra att man inte ens får ställa sig i kö för att synen inte är tillräckligt dålig – än. Man börjar undvika att köra bil i mörkret, man väljer bort fritidsaktiviteter man tidigare tyckte om eftersom de kräver bra syn, och så vidare. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att många väljer att betala för en privat operation trots att det kostar en slant.

Bättre linser hos privatklinikerna

När man genomför en starroperation byts ögats naturliga lins ut mot en konstgjord lins. Det finns två olika sorters konstgjorda linser att välja mellan: multifokal lins och monofokal lins.

privatklinikerOm man använder en monofokal lins förlorar man förmågan att ställa in ögat för att se bra på både nära håll och långt håll. Man kan bara se bra på långt håll, och behöver därför skaffa läsglasögon efter operationen även om man inte använt läsglasögon tidigare. Är man dessutom närsynt (myopia) kan man hamna i en situation där man behöver ett par läsglasögon för att se bra på nära håll och ett annat par glasögon som korrigerar närsyntheten så att man kan se bra på långt håll.

Med en multifokal lins behålls ögats förmåga att växla mellan bra syn på långt håll och bra syn på kort håll. (Däremot åtgärdas inte närsynthet.) Man behöver alltså inte använda läsglasögon efter operationen.

Hos många svenska landsting erbjuds endast monofokala linser. Hos privatkliniker brukar man däremot själv kunna välja mellan monofokala och multifokala linser. Att välja multifokala linser kostar betydligt mer än att nöja sig med monofokala. Multifokala linser kostar mer att köpa in, ingreppet är mer komplicerat och efter operationen krävs fler efterkontroller. Detta är anledningarna till att de flesta landsting har valt bort de multifokala linserna.

Här är ett prisexempel från år 2016, hämtat från en privatklinik i Västsverige.

Gråstarroperation med monofokal lins: 13 500 kronor per öga
Gråstarroperation med multifokal lins: 24 000 kronor per öga

I priset ingår inte bara själva linsen och operationen, utan även förbesök och efterkontroller, samt läkemedel.

Fritt vårdval – bifokala linser

Om du opereras på en privatklinik och operationen bekostas av landstinget (fritt vårdval) kan du själv betala mellanskillnaden för att få bifokala linser istället för monofokala.