Kända personer med grå starr

johan-ii-av-aragonienJohan II av Aragonien (1397 – 1479)

Johan II av Aragonien drabbades av allvarliga katarakter på sin ålders höst, men botades av den judiske läkaren Abiatha Crescas. Crescas genomförde så kallad couching, en uråldrig behandlingsmetod med ursprung i Asien. Vid couching trycker man på linsen med ett kirurgiskt instrument så att grumligheterna flyttas bort från synfältet. Abiathar Crescas var hovläkare för Aragons kungahus och också Johan II:s personliga astrolog.

Johan II av Aragonien är mest känd för att han var far åt Ferdinand II av Aragonien. Johan II var kung av Navarre genom sitt äktenskap med drottning Blanka I av Navarra, och ärvde efter sin äldre broders död Aragonien, Sicilien och Sardinien. När drottning Blanka I avled år 1441 fick Johan II rätt att fortsätta vara kung under sin livstid.

Johan II efterträddes av sonen Ferdinand. Genom Ferdinands äktenskap med Isabella I of Kastillien påbörjades Spaniens enande. Deras äktenskap förenade större delen av den iberiska halvön till ett enda stort rike och de bekostade Columbus försök att hitta en alternativ segelväg till Indien, den resa som ledde honom till Amerika.

Leonhard Euler (1707-1783)

leonhard-eulerLeonhard Euler var en banbrytande schweitzisk matematiker och fysiker som levde större delen av sitt liv i Ryssland och Tyskland.

Eulers led länge av synproblem och blev år 1766 helt blind. Redan som 28-åring drabbades han av en allvarlig febersjukdom som skadade hans syn, och tre år senare var han nästan blind på sitt högra öga. Själv ansåg han dock inte att det fanns någon koppling mellan febern och synskadan, utan hävdade att ögat skadats på grund av det ansträngande arbete han utfört som kartograf i Sankt Petersburg, Ryssland. Under Eulers vistelse i Tyskland förvärrades hans syn och den preussiske kungen Fredrik II kallade honom för ”cyklopen”.

År 1766 upptäcktes grå starr i Eulers vänstra öga och inom några veckor var han nästan helt blind. Han fortsätte dock oförtrutet med sitt arbete, något som var möjligt bland annat på grund av hans exceptionellt goda minne. Han mindes inte bara sådant som rörde fysik och matematik, utan kunde till exempel recitera Virgils verk Aeneid från börja till slut.

År 1771 genomgick Euler en framgångsrik katarakoperation som gav honom synen tillbaka på vänsterögat. Inom några dagar tillstötte dock en infektion i ögat och han blev återigen helt blind.

Med hjälp av sina anställda som skrev ned saker åt honom lyckades Euler inte bara bibehålla sin arbetstakt trots avsaknaden av syn, utan ökade den till och med inom flera områden. Under året 1775 producerade han i snitt en matematisk uppsats per vecka.

Euler skrev totalt över 900 artiklar och matematiska böcker under sin livstid, och räknas som en av de mest produktiva matematikerna genom tiderna. Han lade grunden till dagens matematiska analys genom att vidareutveckla bland annat Newtons och Leibniz teorier. Vid sidan av sina remarkabla färdigheter i diskret och kontinuerlig matematik var Euler en framgångsrik algoritmkonstruktör, fysiker och astronom. Hans fysiska teorier handlar bland annat om optik, och han angav principen för akromatiska linssystem genom kombination av enkla linser slipade ur olika sorters glas med olika brytningsindex. År 1755 valdes Euler in som utländsk ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige.

Tony Max (f. 1957)

tony-maxTony Max är en kanadensisk konstnär. På grund av medfödda katarakter var han svårt synskadadunder barndomen, med bara 10% av normal syn. I tonåren genomgick han kataraktkirugi som förbättrade hans syn, men kirurgin ledde så småningom till glaukom (grön starr) och tre näthinneavlossningar som försämrade synen igen.

Motiven för Tony Max målningar är vanligen hämtade från Kanadas västkust där han är bosatt. Max har haft stora framgångar både i Kanada och internationellt, och hans tavlor har sålts till konstsamlare i över två dussin länder runt om i världen. De ingår i två dussin institutionella eller företagsmässiga konstsamlingar och har ställts ut i över 150 olika gallerier.