Komplikationer efter kataraktkirurgi

Allvarliga komplikationer efter kataraktkirurgi är tämligen ovanliga, särskilt med dagens moderna metoder och linser. Det snitt som görs idag är till exempel betydligt mindre än förr i tiden, eftersom man numera använder sig av ultraljudsvågor för att emulsifiera den naturliga linsens kärna.

Här nedanför hittar du exempel på allvarliga och mindre allvarliga komplikationer som rapporterats efter kataraktkirurgi. Vissa är av övergående natur.

Diskutera gärna igenom komplikationerna med din ögonläkare för att få veta mer om hur pass stor risken för respektive komplikation är vid kataraktoperationer i Sverige med dagens moderna metoder, så att du kan göra ett välinformerat val.

cyanopsiaCyanopsia

När ett öga drabbas av grå starr brukar förmågan att se blå färgtoner vara en av de första sakerna som påverkas negativt. Det är därför en person med grå starr kan uppleva världen som smutsgul.

Efter kataraktkirurgi kan det motsatta inträffa – att man ser världen i ett blåaktigt skimmer. Detta kallas för cyanopsia. Tillståndet är vanligen tillfälligt och pågår i några dagar, veckor eller månader efter operationen.

Svullen macula

Den centrala delen av hornhinnan kallas macula. Efter kataraktkirurgi kan den svullna upp och man kan drabbas av så kallad maculärt ödem. Medicinsk behandling av ödemet är ofta mycket framgångsrik.

Vissa läkare rekommenderar att man i förebyggande syfte behandlas med ett anti-inflamatoriskt läkemedel av typen NSAID efter kataraktkirurgi. NSAID:s är fria från kortison och andra steroider.

Svullen hornhinna

Efter kataraktkirurgi kan hornhinnan svullna upp och drabbas av ödem. Ibland sker detta i kombination med temporär eller permanent dimsyn.

Efterstarr (PCO)

posterior-capsular-opacificationDen konstgjorda lins som sätts in vid kataraktkirurgi kan inte grumlas, däremot är det vanligt att den naturliga linskapsel som omger linsen börjar grumlas över tid. Detta kallas för efterstarr och kan behandlas med laser. Efterstarr ger symptom som påminner mycket om de som orsakas av gråstarr. På engelska kallas tillståndet för Posterior Capsular Opacification (PCO).

Efterstarr är vanligt – ungefär hälften av alla som genomgår en kataraktoperation drabbas förr eller senare av efterstarr. Efterstarr kan bli märkbar redan inom ett par månader efter operationen, men det är vanligare att det dröjer det ett eller flera år innan man börjar märka symptomen.

Efterstarr beror på att celler genomgår hyperplasia och flyttar på sig, så att linskapseln förtjockas och förlorar sin genomskinlighet. När efterstarr behandlas med laser används laserstrålen för att göra pyttesmå hål i den centrala delen av linskapseln.

I undantagsfall är linskapseln så förtjockad att laserbehandling inte är tillräcklig, utan en ögonkirurg behöver skära ut linskapseln.

Dagens moderna artificiella linser har minskat risken för efterstarr.

Att linsen hamnar fel eller lossnar

Det finns rapporter om att den artificiella linsen har hamnat fel i ögat eller lossnat, men det är en ovanlig komplikation.

Skada på linskapseln

Linskapseln kan skadas och spricka sönder på grund av kataraktkirurgin. För att åtgärda detta kan en främre viktrektomi behöva genomföras. Vid en viktrektomi tas glaskroppen bort ur ögat.

Det går att sätta in en artificiell lins i ögat även om linskapseln har gått sönder. Linsen kan till exempel placeras i den främre ögonkammaren, framför regnbågshinnan.

Mouches volantes

mouches-volantesDet är inte ovanligt att se ett ökat antal mouches volantes (floaters) efter kataraktkirurgi. Mouches volantes är större eller mindre grumligheter i ögats glaskropp som alltid finns där, förmodligen redan från födseln. (Enligt en teori är de rester av blodkärl som försåg linsen med blod under fosterutvecklingen.) Mouches volantes ser man som simmande prickar som följer med ögonrörelserna. Allra vanligast är det att se mouches volantes när man befinner sig i en ljus miljö eftersom det får pupillen att dra ihop sig. Hjärnan brukar vänja sig så småningom och börja ignorera dem.

Om man börjar se stora mouches volantes ska detta undersökas av en optiker eller ögonläkare eftersom det kan vara ett symptom som tyder på risk för skada på näthinnan.

Glaskroppsavlossning

Glaskroppen är en geléaktig genomskinlig massa i ögat som i ett normalt öga fyller hela ögongloben. Glaskroppsavlossning innebär att glaskroppen börjar skrumpna ihop. Detta är en vanligt förekommande åldersförändring oavsett om man har genomgått katarakkirurgi eller ej.

Till slut kan glaskroppen skrumpna så mycket att den lossnar från näthinnan. Detta är i sig inte farligt, men det finns risk för att näthinnan följer med glaskroppen istället för att stanna kvar fäst vid åderhinnan. Detta kallas näthinneavlossning och är ett allvarligt tillstånd som kräver omedelbar operation för att förhindra total synförlust på ögat.

Om glaskroppen lossnar från näthinnan utan att dra med sig näthinnan brukar man inte försöka åtgärda glaskroppsavlossningen eftersom utrymmet mellan glaskroppen och näthinnan kommer att fyllas upp av kroppsvätska.

Symptom på glaskroppsavlossning är svarta prickar i synfältet, suddigt synfält och ökat antal mouches volantes (floaters).

Näthinneavlossning

Näthinneavlossning är en ovanlig med allvarlig komplikation som kan uppstå veckor, månader eller till och med år efter kataraktkirurgi. Vid näthinneavlossning lossnar näthinnan från ögats innervägg, ett tillstånd som skyndsamt måste åtgärdas kirurgiskt för att inte förlora synen på ögat.

Om man ser svarta prickar och ljusblixtar i synfältet bör man söka vård inom två dygn. Detta är symptom på att glaskroppen håller på att lossna, och det finns alltid en liten risk för att den drar med sig näthinnan när den slutligen släpper. (För mer information om glaskroppsavlossning, se ovan.)

Om man däremot ser en ”svart gardin” i kanten av synfältet bör man omedelbart söka vård eftersom detta är ett symptom på att näthinnan har lossnat. När näthinnan börjar lösgöra sig från ögats innerväg viker sig näthinnan gradvis innåt, vilket gör att man tappar en del av synfältet. När näthinnan lossnat ännu mer kommer den att kasta en skugga, och det är detta som upplevs som en ”svart gardin”.

Brytningsfel

Om ögat inte mäts korrekt inför operationen kan det leda till att den lins som sätts in inte är anpassad efter ögat, vilket i sin tur kan leda till brytningsfel. Brytningsfelet kan bli myopiskt eller hypermetropiskt.

TASS

TASS står för Toxic Anterior Segment Syndrome. TASS är en ögoninflammation som inte beror på at ögat är infekterat. TASS behandlas vanligen med ögondroppar eller ögonkräm som innehåller en hög halt kortison och som appliceras ofta.

Vid TASS är det det främre segmentet som är inflammerat. När man drabbas av TASS efter katarakkirurgi dyker symptomen vanligen upp inom 12-24 timmar efter operationen. Till skillnad från de flesta andra ögoninflammationer går förloppet väldigt snabbt – man kan på mycket kort tid gå från att inte ha några symptom alls på inflammation till att ha en fullt utvecklad allvarlig ögoninflammation som kräver läkarvård.

TASS blommar alltså upp snabbt, men som tur är brukar inflammationen också gå ned snabbt om man börjar behandla ögat med kortison.

Endoftalmit

Endoftalmit är en allvarlig ögoninfektion som kan uppstå efter ögonkirurgi, inklusive kataraktkirurgi. Endoftalmit kan också uppstå om ögat råkat ut för en penetrerande skada på annat vis, till exempel i en olycka, eller om man har en infektion någon annan stans i kroppen som sprider sig till ögat via blodbanan.

Vid endoftalmit är det ögats inre delar som är drabbade, till exempel glaskroppen eller linsen.

Endoftalmit behandlas vanligen med antibiotika. I vissa fall kan glaskroppen behöva avlägsnas kirurgiskt för att råda bot på infektionen.

Neovaskulär glaukom

Neovaskulär glaukom är en ovanlig sorts glaukom (grön starr) som är svår att behandla. I vissa fall går synförmågan på ögat helt förlorad.

Neovaskulär glaukom uppstår när nya blodkärl börjar utvecklas i ögonvinkeln och blockerar ögats dränering. Till skillnad från den vanligaste formen av glaukom, som utvecklas långsamt, kan neovaskulär glaukom utvecklas mycket snabbt. Detta är särskilt vanligt när neovaskulär glaukom uppstår i anslutning till katarakkirurgi.

Diabetiker har ökad risk för neovaskulär glaukom efter kataraktkirurgi.

Toxisk glaukom

Toxisk glaukom är en form av ögonvinkelsglaukom där trycket i ögat ökar dramatiskt. Det finns fall rapporterade där ögontrycket har nått upp till 80 mmHg (11 kPa).

Toxisk glaukom kan uppstå efter katarakkirurgi eller en vitrektomi, men kan också ha sin grund i en ögoninflammation, en ögonskada eller behandling med vissa mediciner.

Toxisk glaukom behandlas medicinskt och/eller kirurgiskt.