Grön starr: Trångvinkelglaukom

Sjukdomarna grå starr och grön starr är lätta att blanda ihop eftersom namnen är så lika och båda drabbar ögonen. Det rör sig dock inte om några närbesläktade sjukdomar. Optiker och ögonläkare brukar använda namnen katarakt (grå starr) och glaukom (grön starr) som är enklare att skilja åt.

Grön starr förekommer i två varianter: öppenvinkelglaukom och trångvinkelglaukom. I den här artikeln kommer vi att inrikta oss på trångvinkelglaukom.

Vad är trångvinkelglaukom?

gron-starrGrön starr av typen trångvinkelglaukom är en ovanlig ögonsjukdom som orsakas av att det plötsligt blir för högt tryck i ögat. Grå starr av typen trångvinkelglaukom är mycket mer ovanlig än grå starr av typen öppenvinkelglaukom och har inte samma långsamma utveckling.

Trångvinkelglaukom kan uppstå när kammarvattnet i ögat inte dränerar ut som det ska. Istället för att rinna bort samlas det upp i ögat, så att trycket ökar. Kammarvattnet är en vätska som transporterar näring till ögat och transporterar bort slaggprodukter. I ett friskt öga sker kontinuerligt ett balanserat tillflöde och utflöde av kammarvatten.

Symptom

Oftast påverkas endast ett öga i taget av trångvinkelglaukom. Ögat blir rött och tårarna rinner, synen försämras snabbt och det gör mycket ont. Ibland gör båda ögonen ont trots att övriga symptom är begränsade till ena ögat.

Ett annat symptom som också kan förekomma vid trångvinkelglaukom är att man ser regnbågsfärgade ringar kring lampor och andra ljuspunkter.

Ibland får man symptom från andra delar av kroppen än ögonområdet, såsom illamående, huvudvärk, magsmärta eller bröstsmärta.

Man bör omedelbart söka vård om man misstänker trångvinkelglaukom eftersom omgående behandling ökar chansen att undvika permanent syndnedsättning.

Behandling

Eftersom det är så viktigt med snabb behandling brukar man omedelbart få trycksänkande ögondroppar när man söker vård för trångvinkelglaukom, även om det inte finns någon ögonläkare på plats. Ögondropparna kan till exempel innehålla betablockerare.

En ögonläkare kan lägga upp en mer omfattande behandlingsplan, som till exempel inkluderar en kombination av ögondroppar och medicin som injiceras eller ges som dropp. Det finns mediciner som hjälper till att dra vätska ur ögat och minskar bildandet av nytt kammarvatten.

Med korrekt behandling brukar man kunna återställa trycket till normal nivå inom några timmar. Därefter genomförs en laserbehandling för att minska risken för återfall. Lasern användsför att göra pyttesmå hål i regnbågshinnan så att kammarvattnet kan rinna från den bakre kammaren till den främre.

Ibland behöver man behandla ögat med antiinflammatoriska ögondroppar i några dagar efter att trycket gått ned för att få ögat att lugna ned sig igen.