Kataraktkirurgi – ett exempel

Här är ett exempel på hur en kataraktoperation kan gå till, steg för steg. Eftersom det finns flera olika metoder som kan användas är detta på intet vis en guide för hur alla kataraktoperationer genomförs.

Steg1: Förberedelser inför operationen

 1. starroperationDet är ovanligt att patienten sövs inför kataraktkirurgi. Narkos används endast i undantagsfall.
 2. Patienten ligger ned på rygg på en bår under ingreppet eller halvsitter tillbakalutad i en särskild stol som är anpassad för den här typen av ingrepp.
 3. Det är vanligt att patienten får en lugnande tablett eller injektion för att enklare kunna slappna av under ingreppet.
 4. Ögat kan lokalbedövas med ögondroppar eller via injektion.
 5. Ögondroppar kan användas för att få pupillen att udvidga sig till max om den artificiella linsen ska placeras bakom regnbågshinnan.(Om katarakten redan har tagits bort utan att någon artificiell lins har satts in kan ögondroppar som får pupillen att dra ihop sig användas istället, förutsatt att linsen ska placeras framför regnbågshinnan.)
 6. Medan patienten blundar tvättas ögonlocket och området kring ögat rent med en desinficerande lösning.
 7. Patientens ansikte täcks med en skyddande duk som har en öppning för det öga som ska behandlas.

Steg 2: Operationen

 1. Ett instrument som kallas speculum används för att hålla ögat öppet under ingreppet och göra det omöjligt för patienten att blunda eller blinka. Under operationen hålls ögats yta fuktig genom applikation av steril saltlösning eller ögondroppar som innehåller metylcellulosa.
 2. Kirurgen gör ett pyttelitet snitt i ögat, antingen i hornhinnan eller i ögonvitan. Detta gör inte ont, däremot kan man känna att något pågår i ögat och trycket kan upplevas som obehagligt.Läkaren använder sig av ett operationsmikroskåp för att se ordentligt, och det starka ljuset från detta mikroskåp kan irritera ögat.
 3. En viskös vätska injiceras för att stabilisera den främre ögonkammaren och hjälpa till att bibehålla korrekt tryck i ögat.kataraktoperation
 4. Capsulorhexis är en teknik som används för att ta bort linskapseln under kataraktkirurgi. Vanligen tas endast en del av den främre linskapseln bort, men det finns katarakter som kräver att även en del av den bakre linskapsel tas bort.
 5. En lite mängd vätska injiceras in i linskapseln för att göra det enklare att genomföra ingreppet. Detta kallas hydrodissection.
 6. En liten mängd vätska injiceras mellan linskärnans lager. Detta kallas hydrodelineation och görs för att tydliggöra kärnområdet under ingreppet.
 7. Vid behov används ett särskilt instrument för att krossa linskärnan. Annars går man direkt till nästa steg.
 8. Ultraljudsvågor används för att emulsifiera linskärnan. Kvarvarande delar av linsens yttre lager (cortex) sugs sedan varsamt ut ur linskapseln.
 9. En artificiell lins placeras i ögat. Denna lins är vanligen vikbar.
 10. Ögonkirurgen kontrollerar att det inte läcker vätska. Läckande vätska ur såret ökar risken för ögoninfektion efter kataraktkirurgi.
 11. Injicerad vätska som inte ska vara kvar tas ut ur ögat.
 12. Ögat fuktas vid behov.
 13. Ögondroppar som innehåller antibiotika och steroider appliceras i förebyggande syfte.
 14. Snittet stängs om det finns behov av det. Med moderna tenkiker är det ofta möjligt att helt undvika stygn.

Steg 3: Efter operationen

 1. En skyddande lins appliceras av läkaren direkt efter starroperationen. Vissa läkare täcker också över hela ögat med en ögonlapp som ska sitta på under de första timmarna efter operationen.
 2. Eftersom patienten inte har sövts kan patienten gå hem mycket snart efter starroperationen. Patienten får med sig ögondroppar och eventuella andra mediciner, som ska appliceras hemma i enlighet med ögonläkarens instruktioner.